Chirac en Verhofstadt willen "nieuwe impuls" voor Europese defensie

De Belgische premier Guy Verhofstadt is dinsdagmorgen op visite geweest bij de Franse president Jacques Chirac om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van een Europees defensiebeleid. Beiden zijn van oordeel dat dit beleid nood heeft aan "een nieuwe impuls", zo meldt de persdienst van Chirac. Het onderhoud was een gevolg van een brief die Verhofstadt op 22 juli naar Chirac en de Britse premier Tony Blair zond. Hierin pleitte de Belgische premier voor nieuwe inspanningen om het Europese defensiebeleid vorm te geven.

"Het Europese defensiebeleid heeft nood aan een nieuwe adem en de Belgische voorstellen vormen een bijdrage om dat prioritaire werkterrein opnieuw te lanceren", zo stelde Chirac tijdens zijn onderhoud met Verhofstadt. Het voorstel van Verhofstadt werd door de Franse president als "welgekomen" en "nuttig" bestempeld. Chirac wil dat de Vijftien zich opnieuw gaan buigen over de vele vragen die het embryonale en fragiele defensiebeleid van de Europese Unie omringen. Voor de president zijn de snelle inwerkingtreding van de akkoorden tussen EU en NAVO, de overname door de EU van de NAVO-missie in Macedonië en de omschrijving van nieuwe missies de drie belangrijkste objectieven die ingevuld moeten worden.

De Franse en Belgische leiders spraken tijdens het ongeveer één uur durend gesprek ook over Irak en Centraal-Afrika.

Nu in het nieuws