Jan Remans (VLD) wil occasionele tewerkstelling in horeca regelen

VLD-senator Jan Remans gaat eerstdaags een wetsvoorstel indienen dat de occasionele tewerkstelling in de horecasector wettelijk regelt en moet bijdragen tot een grotere soepelheid in de beschikbaarheid van het personeel. Remans lichtte zijn voorstel dinsdagmorgen tijdens een ontbijtvergadering in het cultureel centrum van Hasselt toe.

Op de ontbijtvergadering, een gezamenlijk intiatief van VLD-schepen Ed Somers van Bilzen en Remans, werden de grieven van de Limburgse horecauitbaters rond fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten, BTW-verlaging, oneigenlijke concurrentie en flexibiliteit van het personeel gebundeld. Bedoeling is dat deze knelpunten ter sprake komen op de Staten-Generaal die minister van KMO's Rik Daems op 18 september over de problematiek samenroept. De federale regering maakt momenteel werk van een geïntegreerd actieplan voor de horecasector.

Vooral de BTW-verlaging van 21 naar 6 procent, de fiscale aftrekbaarheid van de restaurantkosten tot 75 procent en het wegwerken van oneerlijke concurrentie met vzw's die met vrijwilligers werken, staan bovenaan op het verlanglijstje van de Limburgse horecauitbaters. Het voorstel van Remans komt daar deels aan tegemoet. Remans meent immers dat er een wettelijke basis bestaat om de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten en de verlaging van de BTW voor de sector door te voeren zonder dat de federale regering daar financieel zou onder lijden. "Dat zou onder meer kunnen wanneer men de aftrekbaarheid van buitenlandse verblijfs- en restaurantkosten terug naar de Belgische horeca laat vloeien", aldus Remans.

In het wetsvoorstel staat dat alle werkgevers in de sector, ook de werkgevers die occasioneel activiteiten organiseren, maximaal 52 dagen per jaar een beroep kunnen doen op een financieel gunstsysteem, waarbij een forfait van 13 euro wordt gehanteerd. Dat geldt ook voor alle personen die geen uitkering ten laste van de sociale zekerheid genieten. Het forfait is berekend op een vierde van het minimumloon. Werkgevers zijn wel verplicht om een voorafgaande DIMONA-aangifte (Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling) te doen van elke tewerkgestelde. De aangiftes moeten enerzijds voldoende controle mogelijk maken en anderzijds de werkgevers voldoende rechtszekerheid bieden.

"Hierdoor wordt ook een efficiëntere controle op zwartwerk mogelijk. Indien de inspectiediensten onregelmatigheden bij de DIMONA-aangiftes vaststellen kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een boete van maximum 65 euro per dag opleggen, plus een bijkomende administratieve boete", luidt het.

Nu in het nieuws