Europees Parlement wil bindende gedragscode wapenuitvoer

De bevoegde commissie van het Europees Parlement (EP) heeft dinsdagmorgen het rapport van Gary Titley goedgekeurd. Daarin wordt de gedragscode van de Europese Unie betreffende de wapenuitvoer geëvalueerd. "De gedragscode bespoedigt de ontwikkeling van een doeltreffend gemeenschappelijk Europees beleid inzake wapenuitvoer", zo stelt de rapporteur. In een resolutie bepleit de parlementscommissie dat de gedragscode voor de lidstaten een juridisch bindend karakter zou hebben.

Belga

De recente rel in België over de wapenleveringen aan Nepal beïnvloedde de debatten en de stemmingen in de commissie Buitenlandse Zaken van het EP nauwelijks. De vraag of de transactie van FN kaderde in de gedragscode, kwam niet aan bod. Zeer binnenkort komt de problematiek nu in de plenaire vergadering en daar, zo kon in kringen van Belgische europarlementsleden worden vernomen, zouden zich wel kritische Vlaamse stemmen laten horen. Agalev-parlementariër Bart Staes zal een amendement indienen waarin het EP de regeringen vraagt de criteria en procedures van de gedragscode in de nationale wetgeving om te zetten.

Aanleiding voor het rapport-Titley is de publicatie van het derde jaarverslag over de gedragscode betreffende de wapenuitvoer. De code werd op 25 mei 1998 door de Raad van de Europese Unie goedgekeurd en in 1999 en 2000 werden de eerste verslagen gepubliceerd. Het EP had behoorlijk wat kritiek op die verslagen, maar stelt nu beterschap vast. "Het derde jaarverslag", aldus Titley, "is onthullend voor de mate waarin de gedragscode zijn eigen dynamiek heeft ontwikkeld. De toepassing leidt tot een intensievere dialoog, wederzijds begrip en onderlinge aanpassing van de lidstaten".

Uit het derde jaarverslag blijkt dat de lidstaten overeenstemming bereikten over een pakket van richtsnoeren voor het uitoefenen van controle op de wapenhandel. Dat is een belangrijke doorbraak, zo schrijft de rapporteur. Het valt volgens Titley ook op dat de lidstaten steeds meer en duidelijker informatie doorspelen. Spijtig genoeg zijn de cijfers niet altijd vergelijkbaar, want de wijze waarop de gegevens worden verzameld, lopen grondig uiteen. Interessant is wel dat Denemarken al liet weten dat de verbetering van die verslaggeving een prioriteit voor haar EU-voorzitterschap is.

In de bevoegde parlementscommissie werd met een nipte meerderheid een amendement verworpen dat de verkoop van gesofisticeerde wapens aan Israël verbiedt. De indieners van het amendement, onder wie Nelly Maes (Spirit), verwezen nochtans naar artikel 3 van de gedragscode. Die bepaalt dat "lidstaten geen uitvoer van materieel toestaan waardoor gewapende conflicten worden uitgelokt of verlengd dan wel bestaande spanningen of conflicten in het land van eindbestemming worden verergerd".

Nu in het nieuws