Dewael: uitgaven zorgverzekering moeten onder controle

Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) vindt een verdubbeling van de persoonlijke bijdrage voor de zorgverzekering redelijk. Maar hij wil ook dat de misbruiken worden aangepakt en dat de ziekenfondsen erop letten dat de zorgverzekering binnen de financiële perken blijft. Dat verklaarde hij zondag op het VTM-middagnieuws.

Belga

BR>

Verschillende kranten bevestigden in het weekeinde dat er waarschijnlijk een verdubbeling komt van de premie (20 in plaats van 10 euro) die de burger op jaarbasis moet betalen voor de zorgverzekering. Dewael wilde zich zondag op dat bedrag niet vastpinnen, maar vindt het alvast redelijk.

Maar volgens de minister-president moet er ook iets gebeuren aan de uitgavenkant van de zorgverzekering, die niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevenden deels compenseert. Nogal wat mensen vragen immers een vergoeding aan voor zowel professionele zorg als voor mantelzorg (verzorging door familieleden of vrienden). Dewael wil dat de combinatie van beide niet meer mogelijk is en pleit voor één, geplafonneerd bedrag.

Dewael is geen voorstander van nieuwe beleidsmaatregelen om de mindere economische conjunctuur op te vangen. Hij wijst er wel op dat tewerkstelling een criterium blijft om expansiesteun aan bedrijven toe te kennen. De minister-president meent voorts dat het aantal startende ondernemingen en zelfstandigen omhoog moet.