Regering kant zich tegen oorlog tegen Irak

"Een eventueel optreden tegen Irak is alleen mogelijk nadat alle diplomatieke middelen zijn uitgeput en op basis van een VN-resolutie die door de Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd." Dat standpunt nam de Belgische regering vrijdag op de kabinetsraad in. Het is een erg duidelijk neen tegen elke unilaterale actie van de Verenigde Staten tegen Irak.

Belga

De plotse haast van de regering om in deze heikele kwestie met een standpunt voor de dag te komen, wekt verbazing. Donderdag werd er een eerste keer in de kern over gepraat en vandaag kwam in alle vroegte een interkabinettengroep bijeen. "De stroomversnelling waarin het dossier zich momenteel bevindt, aldus de medewerkers van premier Guy Verhofstadt, is de reden van die haast."

Volgens diezelfde bronnen nam de premier zelf het voortouw van dit iniatief. De spoed verbaasde ook omdat het standpunt in afwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel werd genomen.

In de Wetstraat 16 werd met enige bitterheid kennis genomen van de Nederlandse houding inzake Irak. "Op dit vlak is er alleszins geen sprake meer van een Benelux-standpunt," zo luidde het. Donderdag stemde de Nederlandse regering, die hierin door de meerderheid van het Nederlandse parlement werd gevolgd, met een eventuele Amerikaanse aanval op Irak in.