Versoepeling PWA-regeling voor land- en tuinbouw

PWA-werknemers kunnen vanaf het begin van de maand september meer uren presteren als seizoensarbeider in de land- en tuinbouwsector. Zo staat in een koninklijk besluit dat vrijdag door de ministerraad werd goedgekeurd. De regeling kan daardoor reeds van kracht worden bij de komende appel- en perenoogst.

Belga

De land- en tuinbouw ondervindt jaarlijks moeilijkheden om voldoende tijdelijke arbeidskrachten te recruteren bij piekmomenten zoals de oogst. In 2000 werkten er 12.230 vaste werknemers in de sector, maar waren niet minder dan 38.026 seizoensarbeiders actief.

In de huidige regeling mag een PWA'er in afwijking van het maximum van 45 activiteitsuren per kalendermaand gedurende maximaal twee maanden 90 uren presteren als seizoensarbeider in de land- en tuinbouwsector. In de nieuwe regeling mag men ten hoogste 150 activiteitsuren per kalendermaand presteren, met een maximum van 630 uren per kalenderjaar.