Reynders schat groei 2003 lager in dan 2,6 procent

Bij de opmaak van de begroting 2003 mag de regering-Verhofstadt niet uitgaan van een groei van 2,6 procent, maar moeten voorzichtiger hypotheses gehanteerd worden. Dit stelt minister van financiën Didier Reynders (MR) na afloop van overleg met zijn Europese collega's. Reynders vraagt van de coalitiepartners wel respect voor de gemaakte afspraken. Lees: aan de geplande belastingverlagingen mag niet geraakt worden.

Belga

BR>

De Europese ministers van finaciën hebben gisteren en vandaag gesproken over het economisch herstel dat maar niet wil vlotten. In vier landen van de eurozone (Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal) leidt dat tot grote budgetaire problemen en botsingen met de Maastricht-normen. De officiële beleidslijn blijft echter wel dat de budgetaire rigiditeit gehandhaafd blijft, als signaal van vertrouwen in de Europese economie, in de overheidsfinanciën, en bovenal in de euro.

Ook België moet voorzichtig zijn, zo oordeelt Reynders, zeker met onzekerheden als de situatie in Irak boven het hoofd. Daarom vindt hij de groeiverwachting van 2,6 procent voor 2003 van het Planbureau wat te optimistisch. Reynders wil de komende weken bij de begrotingsopmaak meer matiging.

Voor de minister van financiën zijn de gemaakte afspraken binnen de regering wel heilig. Dit betekent in de eerste plaats dat de belastingverminderingen moeten worden verdergezet. Zo staat de volledige afschaffing van de crisisbelasting op de agenda voor 1 januari, en moet het tarief voor de hoogste belastbare schijf naar 50 procent gebracht worden.