Protestmars tegen uitwijzing Kosovaars gezin in Waasmunster

Een vijfhondertal mensen hebben zondagmiddag in Waasmunster een protestmars gehouden tegen de uitwijzing van een Kosovaarse familie met zes kinderen. In de gemeente leeft grote verontwaardiging over het uitwijzingsbevel gezien het gezin volledig is ingeburgerd. Vrienden, collega's, schoolkinderen en sympathisanten stapten mee in de protestmars.

Belga

Gjok Gashi kwam op 15 september 1998 naar België nadat hij deserteerde uit het linkse bevrijdingsleger. Hij was niet akkoord met hun strategie en moest zijn land verlaten. Een jaar later kwam ook zijn gezin over naar België en de familie vroeg asiel aan. Dit werd door het Commissariaat voor de Vluchtelingen geweigerd op 20 december 2001, waarop Gashi beroep aantekende bij de Raad van State. Eind vorige maand kreeg het gezin een uitwijzingsbevel en werd hun verblijfsvergunning ingetrokken.

De beslissing is bij een groot deel van de bevolking op ongeloof onthaald. De sympathisanten vinden dat Gashi volledig geïntegreerd is en vrezen voor het leven van het gezin bij een terugkeer naar Kosovo. De man is al meer dan twee jaar aan de slag bij de transportfirma Verhaegen uit Lier. Zijn werkgever is tevreden over zijn prestaties maar kan Gjok Gashi niet meer inzetten omdat zijn arbeidsvergunning is vervallen.

De zes kinderen zijn volledig ingeburgerd en lopen hier allen school. De echtgenote van Gashi is actief in het plaatselijke verenigings- en parochiale leven. De actie wordt ook gesteund door leden van het gemeente- en OCMW-bestuur. Met de protestmars hopen de actievoerders dat het ministerie van Binnenlandse Zaken alsnog op de beslissing terugkomt.