Al 100 speelautomatenhallen vergund

Sinds de wet van 1999 zijn al 100 vergunningen afgeleverd voor de uitbating van speelautomatenhallen en ongeveer 300 vergunningsaanvragen geweigerd. Er werden al 224 zaken aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Daarvan zijn er 111 verworpen, 7 keer was er afstand van geding en de overige zaken zijn nog hangende. Dat antwoordde Justitieminister Marc Verwilghen op een schriftelijke vraag van Jan Mortelmans (Vl.Blok).

Belga

BR>

Overeenkomstig de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen dienen al de kansspelinrichtingen opnieuw een aanvraag tot vergunning in te dienen bij de Kansspelcommissie. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning is het bestaan van een overeenkomst tussen de uitbater en het betrokken gemeentebestuur. De meeste weigeringen zijn het gevolg van het ontbreken van een dergelijk convenant. In totaal sloten gemeenten en uitbaters 214 overeenkomsten af.