OCMW Antwerpen weigert namen illegalen bekend te maken

"Het opsporen van illegalen behoort tot het takenpakket van de politie, niet tot de zorg van het OCMW." Dat zegt Monica De Coninck, voorzitter van het OCMW van Antwerpen. Zij antwoordt daarmee op recente aantijgingen, onder meer van het Vlaams Blok.

Belga

Het Vlaams Blok zegt "de knuffelpolitiek die tegenover illegalen wordt gevoerd meer dan beu te zijn" en laakt "het gebrek aan medewerking van het Antwerps OCMW inzake de aanpak van het illegalenprobleem". Een verwijzing naar de weigering van De Coninck om de namen en adressen van illegalen door te spelen aan Binnenlandse Zaken.

Voorzitter De Coninck bevestigt de weigering. Zij verwijst naar het beroepsgeheim, merkt op dat -mocht het OCMW de namen en adressen wél doorgeven- de kans groot is dat de illegalen zich niet meer aanbieden in de ziekenhuizen.

De socialistische vakbond voor het overheidspersoneel, ACOD, heeft zich inmiddels achter deze beleidsvisie van voorzitter De Coninck geschaard.