"Beslissing EU-Commissie bedreigt sociale economie"

Sp.a-Europarlementslid Anne Van Lancker trok woensdag aan de alarmbel omdat een beslissing van de Europese Commissie overheidssteun aan bedrijven die kwetsbare werknemers tewerkstellen, drastisch dreigt in te perken.

Belga

Volgens Van Lancker zullen de overheden nog maar tot 20 pct kunnen tussenkomen in de loonkosten van risicogroepen en dat voor een periode van twee jaar. Ze vreest dat de Vlaamse "invoegbedrijven" (die laaggeschoolde langdurig werklozen tewerkstellen) daardoor de deuren zullen moeten sluiten. De nieuwe maatregelen leggen een zware hypotheek op de inspanningen van regionale en nationale overheden om laaggeschoolden en sociaal zwakkeren aan een job te helpen, aldus Van Lancker. Ze verwijt de Europese Commissie de concurrentieregels blind toe te passen en vraagt dat de sociale economie (die zich vooral op die risicogroepen richt) van die regels zou worden uitgesloten.

Bovendien staat in de verordening dat vrijstelling van de concurrentieregels voor werkgelegenheidssteun enkel kan op nationaal vlak, terwijl in België vooral de regio's bevoegd zijn voor werkgelegenheid, aldus het Europarlementslid. Ze vindt het hoog tijd dat de Commissie die regio's erkent.