Regering maakt werk van uitvoering Kyoto

De Belgische regering gaat werk maken van de uitvoering van het protocol van Kyoto. In samenwerking met de gewesten wil premier Guy Verhofstadt in de loop van volgend jaar een actieplan en een coördinatiecentrum op poten zetten, zo heeft hij woensdag aangekondigd op de VN-top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg.

Belga

Het protocol van Kyoto is bedoeld om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen als C02, die verantwoordelijk worden geacht voor de opwarming van de aarde, in te dijken. "Het protocol is opnieuw in beweging", aldus Verhofstadt. "Zowel Canada, Rusland als China hebben in Johannesburg laten uitschijnen dat ze willen ratificeren. Het is dus best mogelijk dat het protocol volgend jaar in werking zal treden". De premier liet zich niet vastpinnen op een datum ter voltooiing van het plan, maar het lijkt onvermijdelijk dat Kyoto een verkiezingsthema wordt.

Intussen hebben de onderhandelaars op de Earth Summit nog steeds geen akkoord bereikt over een politieke verklaring. "Hoe die verklaring er ook uitziet, ik betreur het gebrek aan vooruitgang op het vlak van schuldkwijtschelding, de markttoegang voor producten uit de derde wereld en de afbouw van exportsubsidies in het Noorden", stelt Verhofstadt. Ook op het vlak van de Doha-agenda ziet de regeringsleider evenwel vooruitgang. "Blair, Schröder, Chrétien en Prodi hebben zich in Johannesburg allemaal uitgesproken voor deze zaak. Ook Chirac heeft zich dinsdag op een bijeenkomst van de Franstalige landen voor het eerst voorstander getoond van een geplande reductie van de exportsubsidies". Het streven naar betere handelsposities voor ontwikkelingslanden is ook het thema van de tweede globaliseringsconferentie die de premier op 26 november in Leuven organiseert.

Ondanks de striemende kritiek van ngo's en de sceptische houding van waarnemers vindt Verhofstadt de VN-top van Johannesburg geen maat voor niets. "Er is concrete vooruitgang in het actieplan op het vlak van de toegang tot water en sanitaire voorzieningen en het probleem van de overbevissing". Op het vlak van energie kon de EU geen deadline en becijferbare doelstelling afdwingen, maar de premier ziet wel heil in het initiatief van de Europese Unie, die de komende maanden steun gaat zoeken voor een coalitie die op eigen houtje werk wil maken van de promotie van hernieuwbare energiebronnen. Landen als Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika zouden reeds interesse getoond hebben.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell maakte woensdag een opgemerkte doortocht in Johannesburg. Hij werd luidkeels uitgejouwd toen hij het woord nam. Powell beklemtoonde dat "handel de motor van ontwikkeling is" en verdedigde de Amerikaanse stelling dat privaat-publieke partnerschappen meer doen voor duurzame ontwikkeling dan concrete verbintenissen tussen regeringen.

Naast het actieplan zijn die partnerschappen tussen bedrijven, ngo's en regeringen uit Noord en Zuid het tweede resultaat van Johannesburg. Ook Verhofstadt is tevreden met die uitkomst. "Die partnerschappen worden geen vrijblijvende public relations. Er zijn criteria en die zullen gecontroleerd worden door de VN. Ze kunnen uitgroeien tot iets positiefs", besluit de premier. België heeft naar aanleiding van de Earth Summit 27 van die partnerschappen opgezet.