Koopjes: EP stuurt Bolkestein en Beysen bij

Woensdagmiddag heeft het Europees Parlement (EP) in eerste lezing zijn fiat gegeven aan de ontwerpverordening om de koopjeswetgeving in de lidstaten grondig bij te sturen. De verordening is een werkstuk van de Nederlandse Commissaris Frits Bolkestein en in het EP was het de Vlaamse liberaal Ward Beysen die als rapporteur de honneurs waarnam. Op diverse punten werd het ontwerp van Bolkestein echter geamendeerd, zeer tot tevredenheid van (onder andere) het Vlaamse Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V).

Belga

Na afloop van de stemming verklaarde Thyssen dat "een ongewijzigde goedkeuring de Belgische wet op de handelspraktijken zwaar zou dooreengeschud hebben". Thyssen vreesde vooral dat het principieel verbod met verlies te verkopen, zou worden opgeheven en dat de sperperiode, gedurende dewelke geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd, zou opgeheven worden. Ook op diverse andere punten bekritiseerde Thyssen het Commissievoorstel dat, zo stelde ze, een "radicale liberalisering van bepaalde handelspraktijken" tot gevolg zou hebben.

De plannen van Bolkestein brachten de Europese, alsook de Belgische middenstandsorganisaties in beweging. In het EP werden hun bezwaren door onder meer Thyssen overgenomen. Er volgde een amendementenslag en volgens Thyssen is de tekst nu een stuk evenwichtiger. "De interne markt", zo zegt ze, "behoudt haar menselijk gelaat". De redenen? "De lidstaten worden niet verplicht om hun verbod op het veralgemeend gebruik van verkopen met verlies op te heffen". "De verkoop met verlies geeft machtige financiële groepen de kans om hun KMO-concurrent op de knieën te krijgen", aldus nog Thyssen. De CD&V-politica is ook tevreden omdat het EP ermee instemde dat de koopjesperiode verder door een sperperiode voorafgegaan kan worden.

Het door het EP geamandeerde voorstel gaat nu naar de raad van ministers. Die zal oordelen of de correcties van het parlement worden aanvaard. Het nieuwe voorstel komt vervolgens in tweede lezing in het EP.