Powell uitgejouwd in Johannesburg

Onder gejoel en boegeroep van milieuactivisten heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell op de laatste dag van de VN-top in Johannesburg het beleid van zijn regering op het gebied van milieu en ontwikkelingshulp verdedigd. Vooral zijn opmerking dat de Verenigde Staten er alles aan doen om milieuproblemen, waaronder klimaatverandering, aan te pakken wekte luidruchtige sneren vanuit de delegaties van Amerikaanse en Australische milieugroepen.

AP Ned

De regering-Bush heeft zich bij de internationale milieubeweging zeer impopulair gemaakt door afgelopen jaar het klimaatverdrag van Kyoto af te wijzen. In Johannesburg, waar de ambitieuze plannen van de klimaattop van in Rio de Janeiro in beleid moesten worden omgezet, hebben de VS meer kwaad bloed gezet door bindende normen voor het invoeren van schone energiebronnen tegen te houden. Bush wordt verder verweten dat hij het niet nodig heeft gevonden persoonlijk naar de VN-top te komen.

"Shame on Bush", riepen de milieuactivisten, die ook spandoeken ophielden met de teksten "Verraden door regeringen" en "Bush: Bevolking en Planeet, niet het Grote Zakenleven". Powell keek ontstemd en voegde de ordeverstoorders op zeker moment toe dat hij hen "nu wel gehoord" had. De Zuid-Afrikaanse minister van buitenlandse zaken Nkosazana Dlamini-Zuma die de zitting voorzat, schreeuwde de interrumpeerders toe dat zij hun mond moesten houden en noemde hun optreden "volkomen onaanvaardbaar". Dertien activisten werden door veiligheidspersoneel uit de zaal verwijderd.

De interrupties begonnen toen Powell Zimbabwe bekritiseerde vanwege een landhervormingsbeleid dat volgens hem miljoenen mensen aan de rand van de hongersnood had gebracht en Zambia verweet ondanks een dreigende hongersnood genetisch gemanipuleerd maïs te weigeren dat Amerikanen dagelijks tot zich nemen.

Het grootste deel van Powells rede was echter gewijd aan ontwikkeling en milieu. Hij zei dat de Amerikanen altijd vervuld zijn geweest van de "diepe wens" andere mensen te helpen hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren. Gezond economisch management, investeren in mensen en verantwoord beheer van het milieu zijn voor de VS basisvoorwaarden voor ontwikkeling, zei hij. Om te verklaren waarom de VS hebben geweigerd in te stemmen met specifieke doelstellingen op het gebied van duurzame energie herhaalde hij het eerder naar voren gebrachte argument dat concrete daden belangrijker zijn dan papieren overeenkomsten.

"Plannen zijn goed, maar daden kunnen schoon water in de mond brengen van dorstige meisjes en jongens, verspreiding van aids door moeder aan kind voorkomen en de biodiversiteit van een kwetsbaar Afrikaans ecosysteem behouden", zei hij. Veel milieuactivisten toonden zich teleurgesteld over de houding van de VS. "Ze zeggen dat zij duurzame ontwikkeling voorstaan, maar tegelijkertijd werken zij bij het proces zo hardnekkig tegen", zei Leslie Fields van Friends of the Earth.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan verklaarde de unieke tiendaagse conferentie, bedoeld om de aandacht van de wereld te richten op het lot van de armen en de aantasting van het milieu, tot een succes. Hij benadrukte dat van conferenties als deze geen wonderen mogen worden verwacht, maar "algemene betrokkenheid". Voor de meeste kritische deelnemers is de conferentie, afgezien van enkele succesjes op het gebied van visserij en schoon-watervoorziening, vooral een wanhopige strijd geweest om regeringen ervan te weerhouden al bestaande afspraken af te zwakken. "We lopen in een tredmolen. We lopen zo hard we kunnen om te voorkomen dat we achteruit gaan", zei Andrew Deutz van de World Conservation Union. "Het is een gemiste kans."