Naalden en spuiten diabetici voortaan in apart containertje

Diabetici zullen hun gebruikte spuiten, pennaalden en bloedlancetten voortaan niet meer in de gewone huisvuilzakken mogen werpen. Ze horen thuis in speciale "naaldcontainertjes" die moeten meegegeven worden met het klein gevaarlijk afval (KGA). Vandaag komen naalden en spuiten terecht in de grijze afvalzak of in de PMD-zak. Dat houdt een risico in voor de ophalers en sorteerders van het afval. Ze kunnen zich kwetsen en eventueel een infectie oplopen.

Belga

OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), de Vlaamse diabetesvereniging, de VVSG (Vereniging Van Steden en Gemeenten), Unamec (producenten en invoerders van injectienaalden) en de apothekers hebben nu de handen in elkaar geslagen. De komende maanden zullen ze alle particuliere "naaldengebruikers" (voor 98 procent diabetespatiënten) sensibiliseren om het naaldenafval in een daartoe bestemd containertje te stoppen. Vermoedelijk eind dit jaar wordt die regeling verplicht. De producenten zullen het grootste deel van de campagne betalen.

Bij de apotheker zal een naaldengebruiker een folder meekrijgen (met de titel "Na het prikje, weg met de naald") waarin uitgelegd wordt hoe de inzameling voortaan zal worden georganiseerd. Naar schatting zal elke diabetespatiënt gemiddeld 2 tot 3 naaldcontainers per jaar nodig hebben. De opbergdozen kosten 1,6 tot 3 euro, afhankelijk van het formaat (varieert van een pocketversie die in de binnenzak kan tot een doos van 4 liter). De containertjes zijn te verkrijgen bij de apotheek, de diabetesvereniging of de medische speciaalzaak. Het initiatief moet de veiligheid verhogen van gebruikers, ophalers en sorteerders. De totale hoeveelheid gebruikte insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten door particulieren wordt in Vlaanderen op 13 ton per jaar geschat. De verwerkingskost zou 12.500 euro per jaar bedragen.

Het naaldenafval zal uiteindelijk in gespecialiseerde verbrandinsginstallaties (voor KGA-afval) worden vernietigd. Lege insulineflesjes horen bij het glasafval, lege insulinepatronen, wegwerppennen, ontsmettingswatjes en teststrookjes in de grijze huisvuilzak. Professionele gebruikers van medisch materiaal (artsen, thuisverplegers) moeten hun afval blijven meegeven met een erkende ophaler.

Drugsgebruikers kunnen hun naalden ook via dit circuit van containertjes verwijderen. Maar veel steden beschikken ook over een speciaal spuitenruilprogramma waarbij de druggebruiker zijn oude spuiten bij de apotheek kan inruilen voor nieuwe.