Nepalese vluchtelingen: "wapens brengen leven familie in gevaar"

"Er is toch geen twijfel mogelijk? In mijn land is een burgeroorlog aan de gang. Het leven van onze familieleden ginds komt in gevaar wanneer de levering van de FN-wapens plaatsvindt". Krishna Khatiwada, een Nepalese politiek vluchteling die in Antwerpen woont, is duidelijk wanneer hem gevraagd wordt waarom hij met een aantal landgenoten naar de Raad van State stapt.

Belga

Khatiwada is secretaris van de vzw Progressief Forum van het Nepalese Volk. Samen met een Nepalese mensenrechtenadvocaat die gevlucht is naar België, wil de vzw de levering van FN-wapens tegenhouden. Woensdagnamiddag dienden ze op de griffie van de Raad van State een verzoekschrift in tot schorsing van de vergunning voor de wapenexport.

"Later willen we bij de Raad van State een procedure aanspannen tot nietigverklaring van de vergunning", verduidelijken Raf Jespers en Ivo Flachet, advocaten van het Forum. Het omvangrijke dossier dat ze indienden bij de Raad van State bevat volgens hen voldoende verslagen en rapporten (onder andere van Amnesty International) die bewijzen dat er in het land wel degelijk een burgeroorlog woedt en dat de mensenrechten worden geschonden (in hoofdzaak door de Nepalese politie, het leger en de veiligheidsdiensten).

"De levering is een flagrante schending van de Belgische wapenwet die de export van wapens verbiedt naar landen waar een burgeroorlog heerst", aldus Jepsers. Ook de gedragscode van de Europese Unie wordt geschonden, luidt het.