Actieplan VN-top gereed

De onderhandelaars bij de VN-top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg hebben dinsdag de laatste hand gelegd aan het actieplan dat de afspraken die tien jaar geleden in Rio de Janeiro zijn gemaakt moeten omzetten in beleid.

AP Ned

In de tekst, die nog officieel moet worden aangenomen, staat dat de VN-landen hun best zullen doen meer duurzame energiebronnen in gebruik te nemen, maar dat het schoner gebruik van fossiele brandstoffen ook aanvaardbaar is. Pogingen van de Europese Unie om een tijdschema voor de introductie van zonne- en windenergie in het plan te laten opnemen, zijn gestuit op weerstand van de Verenigde Staten en de ontwikkelingslanden. De EU kondigde aan een coalitie van gelijkgezinde landen en regio's te zullen vormen die wel bereid zijn zichzelf normen te stellen.

Een laatste geschilpunt dat dinsdagavond voor oponthoud zorgde was het schrappen van een passage waarin een koppeling wordt aangebracht tussen gezondheid van vrouwen en mensenrechten. De passage werd in ere hersteld voordat de tekst officieel werd goedgekeurd door een commissie van ministers.