Zeven keer langer in cel voor verkeersmisdrijf

Wie nù voor een verkeersmisdrijf in de gevangenis terechtkomt, zit zo'n zeven keer langer in de cel dan twintig jaar geleden. En voor àlle misdrijven duren de straffen nu minstens de helft langer dan in 1980. Dat blijkt uit een nieuwe studie van criminoloog Eric Maes (KULeuven).

GPD

Hij analyseerde de evolutie van de gevangenisbevolking tussen 1980 en 1999. Op het einde van 1980 zaten 5.734 mensen in de cel, op 28 december 1998 waren er dat 8.375. Een stijging met de helft. De politiek om het aantal bajesklanten te beperken is dus totaal mislukt. Vanwaar komt die groei? Eerst en vooral is het aantal gedetineerden dat zit voor drugs de jongste twintig jaar verzevenvoudigd. Maar de belangrijkste oorzaak van de groei ligt in de steeds langere duur van de straftijd. Die is voor alle misdrijven minstens de helft hoger dan in 1980.

Maes gaat niet in op de reden van die langere strafduur. Ongetwijfeld is de criminaliteit veel zwaarder en gewelddadiger geworden dan in 1980, maar dat verklaart niet alles. Gewone diefstallen zonder geweld bleven hetzelfde en ook voor hen verdubbelde de strafduur. Voor illegaal verblijf in het land of voor smaad aan de politie verviervoudigde hij zelfs en voor verkeersmisdrijven verzevenvoudigde hij. De belangrijkste verklaring lijkt dus te zijn dat de rechters véél strenger werden.