Vier op tien artsen wil staken (De Huisarts)

De actiebereidheid bij de huisartsen om uiting te geven aan de malaise in hun sector is groot. Vier op tien Belgische huisartsen zien een staking wel zitten. Dat blijkt uit een rondvraag van De Huisarts waar 311 huisartsen spontaan op antwoordden. De huisartsen zijn onder andere ontevreden over de steeds stijgende papierberg. Een doorn in het oog is de regeling rond de zogenaamde bf-geneesmiddelen. Dat zijn medicijnen waarvoor de huisarts per patiënt moet kunnen aantonen dat ze noodzakelijk zijn en terugbetaald moeten worden. Die regeling neemt veel te veel tijd in beslag, vinden de artsen.

Belga

Verder eisen de huisartsen dat niet alleen zij, maar ook ziekenfondsen en patiënten, individueel geresponsabiliseerd worden. Ook het uitblijven van de erkenning van de huisartsenkringen, de (financiële) herwaardering van de huisarts en hun imago van "grote voorschrijvers" zorgt voor tandengeknars. Lokaal hebben de huisartsen al acties ondernomen. De Huisarts polste naar de nationale actiebereidheid. Van de 197 Vlaamse en 114 Franstalige huisartsen, die aan de peiling deelnamen, is 40 procent bereid te staken. In het noorden is de stakingsbereidheid lager (36 pct) dan in het zuiden (48 pct) van het land. Meer vrouwen (46,7 pct) dan mannen (38,5 pct) zien een staking zitten. Hoe jonger de artsen, hoe groter de actiebereidheid.

Twee op de drie huisartsen zijn eerder voorstander van een alternatieve actie, vooral dan voor een administratieve actie. Die kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de arts in plaats van de nodige documenten (voor de terugbetaling van het bf-medicijn) een soort protestbrief voor de ziekenfondsen meegeeft. Morgen/woensdag spreken de vier huisartsenverenigingen zich uit over een mogelijke actie.