Brugs stadsbestuur wacht af rond bezetting Lappersfortbos

De bezetters van het Lappersfortbos en de Magdalena-hoeve in Brugge gijzelen zowel het stadsbestuur, als het lokale OCMW-bestuur en de provincieraad. Dat stelde VLD'er Bob Vanhaverbeke dinsdag tijdens een debat in de Brugse gemeenteraad. Met hun bezetting zouden de actievoerders bepaalde dossiers tegenhouden.

Belga

Volgens de VLD moet CD&V-burgemeester Patrick Moenaert optreden tegen de bezetters en rechtlijnig zijn. De liberalen verwijten de burgervader een bocht te maken, door te zeggen dat hij ook tegen de busstelplaats in het Lappersfortbos is. Eind augustus maakte Moenaert bekend dat hij voorstelde dat het Vlaamse Gewest het bos zou kopen en omvormen tot natuurgebied. Zoniet zou er een volksraadpleging komen. Volgens de VLD gaat de burgemeester ook met dit voorstel in tegen zijn oorspronkelijk standpunt.

Burgemeester Moenaert antwoordde dat iedereen in dit dossier zijn verantwoordelijkheid moet nemen. "Het kan niet dat nationale figuren hier vuurtjes komen stoken waarna wij de kastanjes uit het vuur moeten halen", luidde het. "Wij hadden een afspraak om niet op te treden. Op federaal vlak zal men dus hoe dan ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij kunnen het gebied kopen en het gewestplan aanpassen naar natuurgebied. Wij blijven achter het bestaande en in de gemeenteraad unaniem goedgekeurde BPA staan. Enkel een duidelijk signaal als een gemeentelijk referendum kan onze houding doen veranderen. Eerst zullen we echter de uitspraak van de rechter afwachten en daarna het besluit van de Vlaamse overheid."

Moenaert haalde ook nog eens uit naar Agalev. Het Groene Gordelfront waarbij Agalev zich aansluit, organiseert elke zondag geleide wandelingen door het Lappersfortbos. Daarbij wordt echter vooral in het gebied gewandeld dat volgens het BPA van de stad als parkgebied is ingekleurd. De optocht van het Groen Gordelfront woensdagnamiddag tussen 't Zand en het Brugse gerechtsgebouw is vergund. De stad heeft wel proces-verbaal laten opmaken tegen de vele affiches die de optocht aankondigen en die op niet toegelaten plaatsen zijn geplakt.