Bouwvergunning moet binnen 50 dagen

Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet binnen de 50 dagen antwoord krijgen. Gebeurt dat niet, dan krijgt de vergunning automatisch een gunstig advies mee. Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) gaat de gemachtigde ambtenaren van de administratie Ruimtelijke Ordening (Arohm) opleggen hun advies over een stedenbouwkundige vergunning veel sneller klaar te hebben.

brousseeuw

BR>

Momenteel is er geen termijn bepaald waarbinnen de gemachtigde ambtenaar zijn advies moet uitbrengen. Wie een particuliere woning of een lokaal bedrijf wil bouwen, dient nu een aanvraag in bij het gemeentebestuur. Die aanvraag moet dan het advies van Arohm krijgen. Maar je weet nooit wanneer je duidelijkheid krijgt over je aanvraag.

"We rekenen nu definitief af met termijnen die onbehoorlijk lang zijn om een vergunning te behandelen. Ik heb net nog iemand gehoord die een jaar en twee maanden heeft moeten wachten. Dat ligt bijzonder moeilijk. Zowel voor particulieren, maar zeker voor zelfstandigen. De economie werkt niet zo", zegt minister Dirk Van Mechelen. "We bieden iedereen meer rechtszekerheid door een beslissing te verlenen binnen een behoorlijke termijn. De ambtenaar kan slechts in uitzonderlijke gevallen om een verlenging van zijn adviestermijn vragen."

"Anderzijds betekent deze aanpassing van het decreet op de ruimtelijke ordening ook dat we het handhavingsbeleid strikt gaan toepassen. Een ongunstig advies binnen de gestelde termijn is dan ook definitief", aldus de minister.

Dirk Van Mechelen gaat in het najaar aan tafel zitten met de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Ann Coolsaet (ook VLD) om de termijn waarbinnen de stad een stedenbouwkundige vergunning aflevert ook terug te dringen. Nu overschrijdt de stad de gemiddelde termijn van 75 dagen in tal van gevallen ruimschoots.

Nu in het nieuws