Kamerdebat: pleidooi voor regionalisering wapenvergunningen

Print
Agalev-kamerlid Peter Vanhoutte maakte van bij het begin van zijn tussenkomst duidelijk dat zijn partij haar houding gaat bepalen op basis van het antwoord van de premier. Hij wees erop dat Nepal met zware interne spanningen en schendingen van mensenrechten te kampen heeft en vroeg zich af hoe de wapenlicentie hiermee te rijmen valt. Vanhoutte voegde er evenwel aan toe dat de Nepalese premier, die hij deze week ontmoette, beloofde een aantal garanties te geven, onder meer over de persvrijheid, het opstarten van vredesonderhandelingen, enzovoort.
Ook Ecolo/Agalev-fractieleidster Muriel Gerkens wees op de nood aan dergelijke garanties. Bovendien mogen de wapens volgens haar niet worden geleverd voor de verkiezingen plaats vinden (13 november). Daarnaast dient een Belgisch-Nepalese commissie de eindbestemming van de wapentuigen te verifiëren. Naast een gedetailleerder jaarverslag en een meer verfijnde wetgeving, pleitte Gerkens voor het instellen van een systeem waardoor wapens beter kunnen worden opgespoord. Ze besloot met de stelling dat wapens nu eenmaal niet uit de wereld kunnen worden geholpen en dat ze daarom maar beter in ons land worden geproduceerd. "Zo kunnen we ze beter controleren", klonk het.

De liberalen steunen voluit de wapenlevering. Dat maakte onder meer Pierre Chevalier (VLD) duidelijk. Hij gaf al een voorsmaakje van wat de premier even later zou antwoorden. Hij vroeg zich af of het niet verantwoord is om een prille democratie te steunen die wordt bedreigd door een terroristische beweging die systematisch gebruik maakt van geweld en de democratie afwijst. "Dan moeten we ook geen wapens leveren aan de Filippijnen om te strijden tegen Abu Sayyaf. De VLD'er stelde voor de Europese gedragscode in de Belgische wet op te nemen, een opvolgingscommissie te installeren én de bevoegdheid over wapenleveringen te regionaliseren. Met die eisen en vooral het laatste punt ging PS-fractieleider Claude Eerdekens meteen akkoord. "Zo kunnen de gewetensproblemen worden opgelost", stelde hij. De heisa rond het dossier noemde hij "een storm in een glas water". De PS'er laakte verder de dubbele moraal die sommige Vlamingen hanteren: verontwaardiging over de verkoop van wapens, maar niet over de uitvoer van spitstechnologie die wordt gebruikt in militaire toepassingen. Indien de verkoop van wapens wordt verboden, moet er maar geld op tafel komen voor reconversie, besloot Eerdekens.

Sp.a-fractieleider Dirk Van der Maelen zette het standpunt van zijn fractie uiteen dat woensdag al werd bekendgemaakt. De Vlaamse socialisten scharen zich achter de levering, maar pleiten voor een meer verfijnde en modernere wetgeving. Van der Maelen zei dan ook tevreden te zijn dat de Europese gedragscode van 1998 in de wet van 1991 wordt geïncorporeerd. Voorts benadrukte hij het belang van de verdere strijd tegen de wapenhandel en een Europese aanpak van het probleem.

.

Nu in het nieuws