Wapens Nepal: Agalev en Ecolo vragen premier om verduidelijking

Print
Agalev en Ecolo zitten nog met een aantal vragen over de levering van wapens aan Nepal. Daarnaast willen ze weten op welke manier de wapenwet van 1991 zal worden gewijzigd. Dat is donderdagnamiddag gebleken na afloop van een gezamenlijke fractievergadering. De groenen trekken met hun vragen naar premier Verhofstadt.
Na het kamerdebat van donderdagmorgen waren vooral de Vlaamse groenen niet helemaal tevreden over het antwoord van de eerste minister. Zowel de Agalev- als Ecolo-fracties trokken zich meteen in een vergaderzaal terug om zich te beraden over de houding die ze zaterdag gaan aannemen bij de vertrouwensstemming. Na afloop van de vergadering verklaarde politiek secretaris Jos Geysels dat de groenen aandringen op een aantal verduidelijkingen over de wapenlevering. Ze hebben vooral vragen rond het tijdstip en de omstandigheden waarin dat gebeurt. De fracties dringen erop aan dat de levering niet voor de verkiezingen van 13 november in Nepal plaatsvindt. "Verhofstadt verklaarde dat we een democratie moeten steunen. Hoe zie je het best dat er sprake is van een democratie? Via verkiezingen en wat er nadien gebeurt", zei Geysels. Daarnaast willen Agalev en Ecolo ook weten hoe de wapenwet van 1991 precies zal worden gewijzigd.

Welke eisen de groenen precies zullen stellen, beslist het partijbestuur in de loop van de vooravond. De vergadering gaat om 17.00 uur van start. Nadien trekt de partij met haar verlanglijstje naar de premier. Ecolo buigt zich vrijdag op haar algemene raad over het dossier. Geysels wees erop dat de regering al een aantal toezeggingen heeft gedaan en zag daarin het bewijs dat het gevraagde kamerdebat nuttig was. "Voor een aantal zaken blijven we echter op onze honger zitten en vragen we verduidelijkingen".

Wat de wijziging van de wapenwet betreft kan het volgens Marc Hordies, federaal secretaris van Ecolo, snel gaan. Er kan immers gewerkt worden op basis van wetsvoorstellen die al werden ingediend. Het is dus mogelijk dat hierover voor de federale beleidsverklaring al duidelijkheid bestaat. Hordies beklemtoonde tot slot dat de regering op een aantal voorwaarden van de groenen is ingegaan: wijziging van de wet, het opnemen van de Europese gedragscode, duidelijkere informatie aan het parlement,...

.

Nu in het nieuws