"Vlaamse administratie werkt verkrotting Mechelen in de hand"

Print
Vlaanderen kampt met een te grote achterstand op het innen van leegstandbelasting. Omdat dit geld daardoor niet in de kas van de gemeenten terechtkomt, zo zegt de Mechelse CD&V, dreigt de Mechelaar de kosten van het leegstandbeleid in de stad te moeten betalen.
Door de eigenaars van leegstaande en verkrotte panden te bestraffen, wil Mechelen stadskankers bestrijden. "Maar het Mechels beleid wordt gecounterd door een Vlaams non-beleid", meent de voorzitter van de CD&V Mechelen, Karel Van Butsel. "Op die manier valt het ontradingseffect van de krotbelasting weg en daalt de leegstand minder snel dan gehoopt". "Want de belasting moet worden geïnd en doorgestort door het Vlaams Gewest. Jaarlijks zijn er echter 500 bezwaarschriften tegen de leegstandbelasting, waardoor Vlaanderen met 60 procent achterstand op de terugbetalingen aan de steden kampt. Dat ligt aan de Vlaamse administratie. Die mist de middelen om bezwaarschriften op deugdelijkheid te controleren", oordeelt Van Butsel.

Daardoor krijgt Mechelen niet de beloofde middelen en zit de stadskas wat krap en dreigt de krotbelasting haar impact te verliezen. De inkomsten uit krotbelasting worden geraamd op 80.000 euro voor 2001, waarvan Mechelen 84 procent of 64.000 euro binnenhaalde. Daarin zitten ook opbrengsten afkomstig van bezwaarschriften tegen leegstandbelasting van voor 2001. Voor 2002 wordt de opbrengst geraamd op 136.000 euro. Jaarlijks worden in Mechelen gemiddeld 20 leegstaande panden aangepakt. Ze vinden een huurder of worden gerestaureerd.

.

Nu in het nieuws