Belgische euro verdwijnt uit onze portemonnee

Print
De vakantie heeft ook zijn invloed op de inhoud van onze portefeuille. Uit een onderzoek blijkt dat nog maar 65,3% van de euromunten hier van Belgische origine is. Begin februari van dit jaar was dat nog bijna 90%. De andere munten in onze geldbuidel dragen de beeltenis van Beatrix of het gaat om Franse of Duitse euro's.
Het onderzoek is uitgevoerd door de vrijwilligers van het Eurodiffusieproject. Die controleren in Nederland en in België op geregelde tijdstippen de inhoud van hun portemonnee. Volgens wetenschappers zal de echte Belgische euro op termijn een minderheid vormen in onze broekzak

.

Nu in het nieuws