Scheepslift Strépy-Thieu officieel ingehuldigd

Print
Met een academische zitting is vrijdagnamiddag in Strépy-Thieu de nieuwe scheepslift annex kanaalbrug van Sart officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde met de klassieke toespraken waarin Waals gewestminister Darras onder meer de belangrijke economische toegevoegde waarde van het kunstwerk belichtte. Het Canal du Centre - in het licht van de huidige mobiliteitsproblematiek een vitale waterweg tussen het Maas- en Scheldebekken - zal echter pas vanaf maandag een nieuw leven gaan leiden. Dan zal het cementschip Freedom met een lading van 1.250 ton als eerste gebruik maken van de nieuwe kunstwerken.
Met deze première wordt een hinderlijke flessehals in het Waalse kanalennetwerk definitief verleden tijd en kunnen voortaan lichters tot 1.350 ton opereren tussen het Schelde- en Maasbekken en verderop tussen de Franse, Nederlandse en Duitse waterwegen. Dat alles voor een prijskaartje van 647 miljoen euro.
Totnogtoe moest de beroepsvaart gebruik maken van het historische Canal du Centre met een gabariet van amper 300 ton en 6 sluizen en 4 liften waardoor de vaartijd aanzienlijk werd verlengd. Om deze hinderpalen uit de weg te ruimen moest een gigantische scheepslift annex kanaalbrug worden gebouwd waarmee in één klap een hoogteverschil van 73,15 meter wordt overwonnen.

Naar verwachting zal deze nieuwe waterweg waarmee een tijdswinst van vier uren wordt geboekt tegenover het vroegere traject, de trafiek over het kanaal volgend jaar al doen verdubbelen tot 2 miljoen ton. Op langere termijn moet dat een veelvoud worden en bovendien wordt verhoopt dat het kanaal de aan bloedarmoede lijdende lokale industrie een belangrijke impuls kan geven.
Maar alle problemen van het Waalse kanalennet zijn daarmee nog niet van de baan. Op het kanaal Brussel-Charleroi zijn momenteel al dringende baggerwerken aan de gang. Maar hetzelfde is nodig aan Franse zijde waar het kanaal Condé-Pommeroeul dat het Centrum verbindt met de haven van Duinkerke, aan een onderhoudsbeurt toe is. Werken zonder dewelke het potentieel van de nieuwe lift slechts ten dele kan benut worden.
MEEST RECENT