"Renault wil minstens tot 2010 doorgaan met activiteiten in Vilvoorde"

Print
Renault heeft de intentie om minstens nog tot in 2010 door te gaan met activiteiten in Vilvoorde en dit met zoveel mogelijk personeelsleden. Dat stelt Eric Pannekoek, hoofd van de personeelsdienst van Renault-Vilvoorde. "Velen hadden voorspeld dat we na afloop van het sociaal plan eind augustus 2002 de activiteiten zouden opdoeken, maar dat is dus zeker niet het geval." Het sociaal plan dat in de marge van de sluiting van de Vilvoordse montagefabriek in juli 1997 tot stand kwam, voorzag onder meer in het behoud van 400 arbeidsplaatsen voor nieuwe Renault-activiteiten in Vilvoorde. Nu werken er 340 arbeiders en 60 bedienden. Ze maken voor andere Renault-fabrieken koetswerkonderdelen en uitlaten, ze assembleren wielen en voeren controles uit op wagens voor de Benelux...
"In de cao's die zopas met de vakbonden werden afgesloten, zijn onder meer kostenbesparende maatregelen voorzien. Zo levert het personeel in op premies. Hiertegenover garandeert de directie de brugpensioenregeling vanaf 55 jaar, zoals voorzien in de cao metaal, en dat tot 2010", zegt Pannekoek. Volgens hem een teken dat er zeker tot dat jaar activiteiten in Vilvoorde zullen zijn.

Hoeveel personeelsleden er in de toekomst zullen werken, hangt af van de evolutie van de rendabiliteit. "De voorbije jaren waren we verlieslatend. Voor dit jaar voorspellen we echter een break-even-resultaat en vanaf 2003 verwachten we winst". In de loop van de volgende tien jaar komt overigens ongeveer de helft van de werknemers in aanmerking voor brugpensioen. Het is nog onduidelijk hoeveel er zullen vervangen worden. Renault blijft volgens Pannekoek alleszins investeren in de Vilvoordse vestiging.

Bij de vakbonden is LBC-secretaris Annie Kerkhove opgetogen over de belofte van de Renault-directie om de toekomst van Vilvoorde tot in 2010 te verzekeren. Jean Pas, ACV-delegee, reageert iets voorzichtiger. Hij merkt op dat er van de garantie in feite niets op papier staat en wijst tevens op de onverwachte sluiting van de Vilvoordse montagefabriek in 1997.

.

Nu in het nieuws