Musharraf waarschuwt tegen Amerikaanse aanval op Irak

De Pakistaanse president generaal Pervez Musharraf heeft ervoor gewaarschuwd dat een Amerikaanse aanval op Irak de onrust in de islamitische wereld zal vergroten. Ook liet hij duidelijk doorschemeren dat Pakistan, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de campagne tegen het terrorisme in Afghanistan, er niets voor voelt bij een dergelijke militaire operatie betrokken te raken. Musharraf deed zijn uitlatingen in een BBC-radio-interview dat donderdag werd uitgezonden.

AP Ned

"Wij staan aan hun kant, wat er ook gebeurt", zei de Pakistaanse leider in een verwijzing naar de VS. "Maar dat betekent niet dat wij operaties kunnen beginnen of kunnen deelnemen aan activiteiten over de gehele wereld (...). Er is in deze regio te veel aan de hand om elders betrokken te raken." Pakistan blijft een bondgenoot van de VS, maar moet zijn aandacht richten op nationale problemen, aldus Musharraf.

De Pakistaanse president legde er de nadruk op dat een Amerikaanse aanval op Irak zeer negatieve gevolgen zou hebben binnen de islamitische wereld. Hij wees erop dat de islam centraal staat in meerdere internationale geschillen en zei te vrezen dat militaire actie tegen Irak het gevoel van vervreemding van moslims zal vergroten. Op de vraag of een oorlog in Irak het aantal aanhangers van Osama bin Laden in zijn eigen land aanzienlijk zou doen toenemen, antwoordde Musharraf: "Misschien, ja."

Zijn commentaar schaart Pakistan onder het groeiende aantal landen, waaronder Turkije, Egypte en China, dat sceptisch staat tegenover directe Amerikaanse interventie in Irak. Duitsland, Saudi-Arabië en Bahrein riepen woensdag op tot terughoudendheid. Turkije, net als Pakistan een trouwe bondgenoot van de VS, bepleitte woensdag in Washington bij monde van onderminister van buitenlandse zaken Ugur Ziyal de toepassing van "therapie" op Irak, zoals het verscherpen van de sancties, in plaats van een militaire aanval. De Amerikaanse vice-president Dick Cheney zei maandag dat uitstel van een operatie tegen Irak rampzalige gevolgen voor de VS kan hebben.

De Britse regering zei donderdag dat zij overweegt een oproep te doen voor het stellen van een deadline voor de terugkeer van VN-wapeninspecteurs naar Irak door president Saddam Hussein. Londen zei echter niet of de VN-Veiligheidsraad dit ultimatum moet stellen of wat er moet gebeuren als de Iraakse leider het negeert. De Duitse minister van buitenlandse zaken Joschka Fischer ziet in het Britse idee een aanknopingspunt voor de Europese Unie om tot een gezamenlijk standpunt over Irak te komen, zei hij donderdag. De Iraakse vice-president Taha Yassin Ramadan zei woensdag nog steeds te geloven dat een Amerikaanse aanval op Irak langs diplomatieke weg kan worden voorkomen. De gesprekken met de Verenigde Naties over de hervatting van de wapeninspecties zijn nog niet definitief mislukt, zei Ramadan.

Irak heeft al eerder gezegd de onderhandelingen met de VN te willen voortzetten, maar verbond daar voorwaarden aan die VN-secretaris-generaal Kofi Annan weigerde te accepteren.