Jonge moordenaar terechtgesteld in Texas

Print
In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een man terechtgesteld, die op 17-jarige leeftijd een 25-jarige vrouw en haar twee dochters - alledrie familie van hem - had doodgeschoten om verchroomde autowielen te kunnen stelen. Toronto Patterson (24) werd door middel van een gifinspuiting ter dood gebracht. In zijn laatste woord ontkende hij de misdrijven te hebben gepleegd, maar betuigde hij spijt voor wat hij zijn vrienden, familie en dierbaren had aangedaan.
De terechtstelling van Patterson deed opnieuw de discussie oplaaien over de toepassing van de doodstraf op moordenaars die minderjarig waren toen zij hun delict pleegden. Het federale hooggerechtshof wees woensdag een verzoek namens Patterson om uitstel van executie hangende een uitspraak over de grondwettelijke toelaatbaarheid van de doodstraf voor minderjarige moordenaars af. Over de stemverhouding binnen het college worden gewoonlijk geen mededelingen gedaan, maar drie van de negen leden van het hof traden naar buiten met een verklaring dat de executie naar hun inzicht op zijn minst had moeten worden uitgesteld tot september, wanneer het hof beslist welke zaken in de komende zittingsperiode zullen worden behandeld.

"Gelet op de kennelijke overeenstemming die bestaat tussen de staten en in de internationale gemeenschap tegen de voltrekking van een doodvonnis voor een minderjarige overtreder, ben ik van mening dat het hof deze zaak bij de vroegst mogelijke gelegenheid opnieuw moet behandelen", schreef rechter John Paul Stevens. Het hooggerechtshof oordeelde eerder dit jaar dat zwakbegaafde misdadigers niet terechtgesteld mogen worden. Van de 38 staten die de doodstraf kennen, verbieden 16 de executie van moordenaars die nog geen 18 waren toen zij hun misdrijf pleegden.

.

Nu in het nieuws