TA: Nieuwe etikettering rund- en kalfsvlees slecht nageleefd

De nieuwe Europese voorschriften inzake etikettering van rund- en kalfsvlees, die op 1 januari van kracht werden, worden volgens Test-Aankoop in ons land slecht nageleefd. Uit eigen onderzoek in 19 supermarkten en 11 slagerswinkels bleek slechts in 31 van 64 gevallen sprake van een behoorlijke naleving. De resultaten staan in het TA-Magazine van september.

De nieuwe regels stipuleren dat de verkoop van al het rundvlees in de Europese Unie gepaard moet gaan met informatie over het land (of landen) waar het dier geboren, vetgemest, geslacht en versneden werd. De info moet vermeld staan op de verpakking van voorverpakt vlees. Bij onverpakt vlees dient deze informatie in de winkel uit te hangen. Het gaat om een preventiemaatregel om te voorkomen dat met BSE besmet rundvlees nog in het voedselcircuit zou terechtkomen.

Uit het TA-onderzoek blijkt dat er bij de supermarktslagers weinig lijn zit in het al dan niet toepassen van de voorschriften. Zo werden bij hetzelfde verkooppunt soms grote verschillen vastgesteld. Bij de individuele slagers is van de nieuwe etikettering nauwelijks enig spoor te vinden. Volgens de consumentenorganisatie schort er duidelijk iets aan de controles. TA stelt terzake zijn hoop in de nieuwe leiding van het Federaal Voedselagentschap.

De EU-voorschriften zijn voor Test-Aankoop overigens ontoereikend. Zo volstaat het dat de slager twee vleessoorten mengt of zout en/of kruiden toevoegt om hem te ontslaan van de informatieverplichting. Voorts ontbreekt vooralsnog de verplichting andere gegevens te vermelden, zoals de categorie, het type en de leeftijd van het dier, en geldt de reglementering niet voor andere vleessoorten die ook al aanleiding gaven tot problemen, zoals varkensvlees en kip. Dat de voorschriften enkel gelden voor vlees afkomstig uit de EU, wordt eveneens als een leemte ervaren.

Nu in het nieuws