Menen gaat bodem onderzoeken omwille van hoog aantal kankers

In het najaar gaat de stad Menen tien bodemonderzoeken laten uitvoeren op haar grondgebied. Dat heeft het schepencollege beslist. Reden daarvoor is de ongerustheid van de bewoners over het hoge aantal kankergevallen in de buurt van de Lageweg en de Murissonstraat.

Belga

De onderzoeken moeten meer duidelijkheid scheppen over de kwaliteit van de bodem. Zo moet nagegaan worden of de normen voor schadelijke stoffen, onder meer die voor zware metalen, niet overschreden worden. Begin dit jaar uitten omwonenden hun bezorgdheid over het hoge aantal kankergevallen in de buurt. Volgens hen ligt bodemverontreiniging aan de basis. Het stadsbestuur kreeg van het Vlaams Gewest ook de garantie dat de stad is opgenomen in het grootschalige gezondheidsonderzoek dat deze maand van start gaat in verschillende regio's. Vlaams gezondheidsminister Mieke Vogels beloofde bijkomende acties voor de Lageweg en de Murissonstraat.

Menen wordt al sinds 1993 door de Vlaamse Milieu Maatschappij gevolgd omwille van de hoge dioxinegraad in de omgeving. Sinds 1993 daalden de dioxinedeposities in de buurt van de Lageweg van 1.025 picogram in 1993 tot 21 picogram vorig jaar. De meetresultaten van de eerste helft van 2002 liggen evenwel opnieuw hoger dan die van vorig jaar.