Antwerpen peilt naar interesse voor droogdokkeneiland

Het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen zoekt privé-investeerders die een voorstel willen indienen om het Droogdokkeneiland tot ontwikkeling te brengen. "We vragen aan de markt of er belangstelling is voor een congrescentrum op het Droogdokkeneiland", zegt de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide.

Belga

Het Droogdokkeneiland is het havengebied tussen de Kattendijksluis en de Royerssluis, op het Eilandje, het gebied op de grens tussen de stad Antwerpen en het begin van het Havengebied. Het gebied bestaat uit twee zones: enerzijds een groot deel braakliggende terreinen langs de Schelde en de werkterreinen voor scheepsherstellingen en anderzijds de terreinen aan de Siberiastraat ter hoogte van de Siberiabruggen.

Nu in het nieuws