Agalev-europarlementslid Staes wil duidelijkheid order FN Herstal

Europarlementslid Bart Staes (Agalev) vindt het ongehoord dat de Luikse wapenproducent FN Herstal noch het kabinet van Buitenlandse Zaken de naam willen noemen van het land dat bij FN Herstal een order van 5.500 mitrailleurs van het type Minimi heeft geplaatst.

Belga

"Het wordt tijd dat de Europese gedragscode wordt nageleefd", luidt Staes' reactie. De politicus vindt het bovendien onwaarschijnlijk dat het Waalse Gewest, als hoofdaandeelhouder van FN Herstal, bereid is mee te werken aan de wapenlevering.

Wat de Europese gedragscode betreft, herinnert Staes eraan dat een EU-lidstaat die wapens exporteert, het land van bestemming, de beschrijving van het materiaal zelf en de naam van de eindgebruiker moet bekendmaken. Die Europese gedragscode, die in juni 1998 met een achttal criteria is uitgebreid, is echter niet afdwingbaar.

Op federaal niveau vindt de Agalev-politicus dat de federale regering bijeen moet komen om de zaak te behandelen. Hij vindt ook dat de privacywetgeving, die onder meer vooropstelt dat individuele bedrijfsgegevens moeten worden beschermd, minder belangrijk is dan het naleven van de gedragscode. "Als men iets belooft, moet men er gevolg aan geven", besluit hij.

Nu in het nieuws