Kamer kende voorbije jaar 8.500 keer Belgische nationaliteit toe

De Kamer heeft het voorbije parlementaire jaar 8.484 personen tot Belg genaturaliseerd. Dat heeft kamervoorzitter Herman De Croo maandag laten weten. Het gaat in totaal om 53 procent van alle aanvragen. De Kamer verwierp 8,6 procent van alle aanvragen. Maar liefst 40 procent van de dossiers wordt verdaagd.

Belga

Een tweetal weken geleden liet VLD-parlementslid en lid van de commissie naturalisaties Willy Cortois weten dat het al heel wat moeilijker geworden is om Belg te worden. Hij stelde dat slechts 30 procent van de aanvragen een positief gevolg kreeg. CD&V'er Jo Vandeurzen wees erop dat de cijfers over heel het jaar een ander beeld geven en dat het grootste gedeelte van de dossiers buiten de Kamer wordt behandeld.

Nu in het nieuws