Michel tegen sancties in Israëlisch-Palestijns conflict

Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel kant zich tegen het gebruik van sancties in het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat stelt hij in een reactie op een motie van het schepencollege van Herent waarin onder meer gepleit wordt voor het opvoeren van de druk op Isräel om VN-resoluties te respecteren, een uitvoerverbod van wapens naar Israël en opschorting van het Associatieverdrag tussen EU en Israël.

"In samenwerking met onze partners stellen we op diplomatiek vlak alles in het werk om tot een evenwichtige oplossing te komen. Hierbij denk ik aan politieke druk om dialoog, wederzijdse samenwerking en herstel van een vredesproces teweeg te brengen. Sancties lijken me een gevaarlijke weg om in te slaan: ze hebben een averechts effect op de houding van de partijen en leiden niet tot meer, maar tot minder luisterbereidheid voor verzoenende argumenten", aldus Michel.

In zijn brief bestempelt de minister dit conflict als één van de meest complexe situaties. "Enerzijds heeft Israël het recht om in vrede en harmonie met zijn buurlanden te leven, anderzijds heeft het Palestijnse volk recht op een fatsoenlijk leven in een eigen staat", aldus Michel. In de motie stelt Herent dat het conflict enkel kan opgelost worden als Israël een einde maakt aan de bezetting van de Palestijnse gebieden zoals geëist door VN-resoluties en beide landen elkaar als soevereine staten erkennen.

Nu in het nieuws