4 gedetineerden op 10 heeft buitenlandse nationaliteit

Van de 9.098 gedetineerden die zich op 15 maart 2002 in de Belgische strafinrichtingen bevonden hadden er 3.793 (41,6 procent) een vreemde nationaliteit. De grote meerderheid van deze buitenlanders (95 procent) waren van het mannelijk geslacht. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Verwilghen op een schriftelijke vraag van Guido Tastenhoye (Vl.Blok).

Belga

De buitenlandse gedetineerdenpopulatie bestond uit een 120-tal verschillende nationaliteiten. De grootste groep opgeslotenen betrof Marokkanen (1.066) op afstand gevolgd door Italianen (267), Turken (255), Fransen (253), Joegoeslaven (236), Algerijnen (221), Albanezen (127) en Roemenen (105). Er zaten op de vermelde datum overigens ook 133 Nederlanders opgesloten in Belgische gevangenissen.