Slecht weer oorzaak van klachten jobstudenten

Print
Bij de vzw Jobwerking in Oostende zijn deze zomer vooral klachten binnengekomen over onwettig ontslag en te weinig gepresteerde uren als gevolg van het minder goede weer. Dat blijkt uit een evaluatie van de organisatie die zich inzet voor de belangen van de jobstudenten. Dit jaar kreeg Jobwerking voor het eerst ook heel wat vragen van werkgevers over het loon van jobstudenten.
Maarten Brys van vzw Jobwerking (ACV): "Het slechte weer was de oorzaak van onwettig ontslag of niet naleving van het contract door de werkgever. Daarbij kregen jobstudenten minder uren te presteren dan overeengekomen".
De vzw registreerde enkele tientallen klachten; evenveel als vorig jaar. Benevens de klachten kreeg Jobwerking vooral vragen over het loon, de kinderbijslag en het ten laste zijn.

.

Nu in het nieuws