Help, daar komen de mollen weer!

Afgelopen winter werd mijn gazon letterlijk omgewoeld door de mollen. Ik heb alles laten omrijden om het gazon eventueel in het najaar terug in te zaaien. Ik denk dat de massale molleninvasie te wijten is aan een sterke aanwezigheid van bodemparasieten (we hebben zandleemgrond met weinig regenwormen). Moet ik die parasieten trachten te verdelgen? Misschien blijven de mollen weg als ze geen eten meer hebben? Met welk product kan ik de parasieten wegkrijgen? Of moet ik een andere techniek toepassen en welke dan? De gewone mollenvang- en wegjaagtechnieken met klemmen en rookbommetjes geven geen resultaat. Ons gazon is ongeveer 600 vierkante meter groot.

BR>

Cyriel Van de Water, Emblem

Het hoofdvoedsel van mollen zijn juist regenwormen en dat staat in tegenstelling met wat u schrijft. Hoe rijker de grond hoe meer regenwormen en dus hoe meer mollen. Hoe je een mollenplaag aanpakt, hangt af van de omstandigheden. Een verdwaalde mol in een stadstuin is zelden een blijvend probleem. Maar wie op het platteland naast een veld woont, kan bij grondwerken in het voorjaar telkens weer een invasie mollen in de tuin krijgen. Omdat de meeste tuinen iets hoger liggen dan het omringende land duiken er ook in het najaar, als het water opkomt, mollen op. Die kunnen overigens indien nodig grachten overzwemmen.

Vroeger had ook het Arboretum Kalmthout erg veel last van mollen. De bestrijding ervan - verdelgen, molshopen verwijderen, gangen opvullen, egaliseren en opnieuw inzaaien van de grasperken - nam maar liefst 7% van alle tuinwerk in beslag. Als het grasperk ook wandelpad is, kunnen de gaten best gevaarlijk zijn en wat mollen aanrichten, is bovendien zeker niet esthetisch. Een tijd geleden nam ik contact op met een professionele mollenvanger van een golfterrein. Die persoon levert uitstekend werk. Je kan via het Arboretum (03-666.67.41) met hem in contact komen.