Bezwaren tegen krottaks in halfjaar verwerkt

In plaats van extra personeel aan te werven, besteedt Vlaams minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD) de behandeling van de bezwaarschriften van de leegstandsheffing uit aan twee privé-firma's. Ze klaren de klus in zes maanden, terwijl de administratie er nog minstens 3,5 jaar voor nodig zou hebben.

BR>

De lijst met bezwaarschriften tegen de heffing op leegstand ('de krotbelasting') telt 19.400 dossiers. Die lijst tikt jaarlijks aan omdat de administratie te weinig personeel heeft om de bezwaarschriften tijdig te behandelen. De minister wil dit sneeuwbaleffect stoppen en de eigenaars rechtszekerheid geven. Nu blijven sommigen al vijf jaar in onzekerheid over hun dossier.

Daarom besteedt de minister 18.400 dossiers na een officiële procedure uit aan Deloitte & Touche en aan Ernst & Young. Ze mogen volgende week elk 9.200 dossiers komen ophalen bij de administratie. De privacy van de eigenaars komt niet in het gedrang, klinkt het op het kabinet. "In het aannemingscontract met de twee firma's staat een sluitende clausule dat de privacy moet worden gerespecteerd", zegt woordvoerder Philippe Heyvaert. De overheid blijft wel de aanslagbiljetten versturen.

Op de leegstandsinventaris staan momenteel 15.490 woningen (zonder gebouwen). Bij de start in 1996 ging het nog om 718 woningen, in 2000 over 12.394 huizen. Globaal werden de voorbije zes jaar 27.462 woningen en gebouwen op de inventaris geplaatst.