Etienne Schouppe officieel hoofd ABX

Etienne Schouppe is maandag aangesteld tot gedelegeerd bestuurder van ABX Logistics. Dat werd meegedeeld na afloop van de raad van bestuur. Wat betreft de financieel precaire situatie van het bedrijf, zal een nieuw businessplan in oktober 2002 klaarheid moeten brengen. Daarmee zijn de twee meest heikele dossiers binnen het vrachtwagenbedrijf voorlopig van de baan.

BR>

Maandag stonden twee moeilijke dossiers op de agenda van de raad van bestuur. Ten eerste was er de benoeming van voormalig NMBS-topman Etienne Schouppe tot gedelegeerd bestuurder van ABX. Ook op het programma: de slechte financiële situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Voor 2001 wordt het nettoverlies geraamd op 138 miljoen euro. Maar beide dossiers werden maandag zorgvuldig ontmijnd.

Etienne Schouppe werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Wel werd er "conform de principes van behoorlijk bestuur" een splitsing doorgevoerd van de functies van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Die laatste functie gaat naar Pol Cools. Om ABX financieel weer gezond te krijgen, zal tegen eind oktober 2002 een businessplan worden opgesteld. Een strategisch en een auditcomité zullen toezien op de uitbouw van het bedrijf. Tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur werden ook de statuten van ABX Logistics België aangepast. Met de creatie van ABX Logistics Group is de verzelfstandiging van ABX nu een feit.

Nu in het nieuws