Nederlandse landbouwminister wil webcams in stallen

Een webcam in de stal en verplichte etiketten in de supermarkten met informatie over dierenwelzijn. En daarnaast de terugkeer van 'schaamte' onder de boeren over het aan dieren aangedane leed. Daarmee wil de Nederlandse minister van landbouw Brinkhorst de leefomstandigheden in de veehouderij verbeteren.

GPD

BR>

Maatregelen zijn hard nodig, betoogde Brinkhorst gisteren in Utrecht bij de opening van de hoofdafdeling dier en maatschappij van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. "Vroeger schaamde een boer zich als de koeien aan de ketting stonden in de stal. Nu niet meer, nu is hij het gewend. Die schaamte moet terug. Met de varkenspest, de BSE-crisis en de mond- en klauwzeer hebben we onze portie gehad. Het houden van landbouwhuisdieren is te ver doorgeschoten."

Als voorbeelden noemde de bewindsman de productie van vleeskuikens - na 42 levensdagen wacht het slachthuis, terwijl er normaal vier tot vijf maanden voor staat - en het met een keizersnede halen van dikbilkalveren om de draagtijd te bekorten. Ook de vleesetende consument kreeg een veeg uit de pan. Brinkhorst noemde de Nederlanders hypocriet. "Men vindt dierenleed heel erg, maar niet als consument: Die consument is medeverantwoordelijk voor de instandhouding van het productieproces."

Nu in het nieuws