ACOD dient stakingsaanzegging voor politiediensten in

Het ACOD heeft bij de minister van binnenlandse zaken en de burgemeesters een stakingsaanzegging ingediend voor de personeelsleden van de federale en gemeentepolitie. De stakingsaanzegging gaat in op 19 maart en loopt tot en met 31 juni. Het ACOD is hoofdzakelijk vertegenwoordigd bij de gemeentepolitie en niet zo zeer bij de rijkswacht.

BELGA

Algemeen secretaris Chris Reniers benadrukte maandag dat nog geen enkele stakingsactie is geprogrammeerd, maar het indienen van een stakingsaanzegging is noodzakelijk om eventuele acties te dekken

Nu in het nieuws