Arabische Liga wil internationale strijdmacht

Print
De ministers van buitenlandse zaken van de Arabische Liga hebben maandag tijdens hun top van Kairo een dringende bijeenroeping van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd, om een "internationale strijdmacht" te ontplooien die de Palestijnen
tegen Israël moet beschermen

.

Nu in het nieuws