Arabische Liga wil internationale strijdmacht

De ministers van buitenlandse zaken van de Arabische Liga hebben maandag tijdens hun top van Kairo een dringende bijeenroeping van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd, om een "internationale strijdmacht" te ontplooien die de Palestijnen

tegen Israël moet beschermen

Nu in het nieuws