Agalev trekt preventiekaart in strijd tegen ongedierte

Print
Steeds meer vlooien, teken en kakkerlakken, maar ook ratten en muizen zijn aan een opmars bezig in Vlaanderen. Die beestjes zijn niet alleen ergerlijk, maar soms ook gevaarlijk. De oorlog tegen ongedierte met het massaal spuiten en strooien van gif wordt uitzichtloos. "We moeten de kaart van de dierplaagpreventie trekken", zegt Vlaams Agalev-parlementslid Johan Malcorps. Hij stelt de oprichting van een speciaal kennis- en adviescentrum voor.
Het aantal dierplagen - niet alleen bij ons - is stilaan niet meer bij te houden: vlooienplagen in de Londense metro, termietenplaag in Parijs, de jaarlijks terugkerende plaag van rupsen in de Kempen, motvliegjes in Antwerpen... En het wordt steeds erger, zegt Malcorps. Als oorzaken verwijst hij onder meer naar het klimaatprobleem (met zachtere winters waardoor meer plaagdieren overwinteren), de globalisering (met de invoer van exotisch ongedierte tot gevolg) en de stijgende resistentie van de diertjes tegen gifstoffen. Ook is er de verkavelingsdrift waardoor dieren op zoek moeten gaan naar een nieuw onderkomen.

De heraanleg van de Leien in Antwerpen zal een "volksverhuizing" tot gevolg hebben van een deel van de 500.000 tellende stedelijke rattenpopulatie (de Scheldestad telt daarmee één rat per inwoner), waarschuwt Malcorps. De hoofdoorzaak van de uitdijende dierplaag is een gebrek aan hygiëne. Maar ook in piekfijne woningen kunnen muggen, vlooien en mijten zich thuis voelen. Hoge temperaturen en idem luchtvochtigheid scheppen een ideaal klimaat voor bepaalde diersoorten.

De dierplagen veroorzaken niet alleen hinder en ergernis. Ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Wespen, mieren, teken en vlooien bijvoorbeeld kunnen lelijk steken of bijten. Uit cijfers blijkt dat één op tien Belgen allergisch is voor insectenbeten. Ook de kakkerlakkenallergie rukt op. Maar erger is dat dit "klein gespuis" ziektekiemen kan meedragen. Het verspreiden in het verleden van de pestbacillen door ratten en vlooien is alom bekend. Vandaag zou de onrustwekkende stijging van het aantal gevallen van de ziekte van Lyme (maal 30 in nauwelijks 10 jaar) mee veroorzaakt zijn door het toegenomen aantal teken (die de ziekte overdragen) in de bossen. Tien procent van de Vlaamse boswachters en -arbeiders is drager van de borelia-bacterie.

Vijf procent van de mensen die besmet zijn, krijgen de ziekte van Lyme. Zij ondergaan een lijdensweg die vergelijkbaar is met wat patiënten met chronische vermoeidheid meemaken. In België houden verschillende instanties zich bezig met de strijd tegen het oprukkend ongedierte. "Belgian Pest Control" verenigt de belangen van de ongediertebestrijdingsfirma's. Ook producenten van bestrijdingsmiddelen (zoals Bayer) maken er deel van uit. Malcorps dringt - naar Nederlands voorbeeld - aan op de oprichting van een onafhankelijk centrum Dierplaagpreventie. "Het is beter dat er los van de sector zo'n centrum komt. De vakvereniging is daar trouwens ook voor te vinden", aldus Malcorps.

Het Agalev-parlementslid heeft een voorstel van decreet klaar dat een Vlaams Kennis- en Adviescentrum voor Dierplaagpreventie in het leven roept. Het moet de bestaande dierplagen in kaart brengen en nieuwe soorten opsporen, een selectieve bestrijding van de plagen promoten, de resistentie van de diertjes onderzoeken en vooral het grote publiek sensibiliseren en adviseren rond dierplaagpreventie.

"Een strijd zonder gif is niet mogelijk. Maar we moeten het nu toch over een andere boeg gooien. Die van milieuvriendelijke bestrijdingsproducten en preventie", luidt het. Het centrum moet onafhankelijk van het bedrijfsleven werken. In de schoot van het centrum moet een speciale commissie opgericht worden die een "keurmerk dierplaagpreventie" kan uitreiken. Bedrijven en instellingen kunnen zo'n keurmerk in de wacht slepen als ze aantonen dat hun bedrijfsvoering en organisatie veilig en ontoegankelijk is voor allerlei plaagdieren. Hun aanpak van die plagen moet ook voldoen aan bepaalde normen.
Nu in het nieuws