Amerikaans leger mag Nederland binnenvallen

Print
BUSH
em>President Bush speelde vandaag een partijtje golf met zijn vader in zijn buitenverblijf in Kennebunkport. De oud-president is zopas behandeld voor huidkanker.

De Amerikaanse president Bush heeft de 'Den Haag-invasiewet' ondertekend die hem de mogelijkheid geeft Amerikanen gewapenderhand uit handen van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag te bevrijden.

De 'Den Haag-invasiewet' - officieel de Wet voor de Bescherming van Mensen in Amerikaanse Dienst (ASPA) - was vorige week al goedgekeurd door Senaat en Huis van Afgevaardigden. De wet geeft Bush het recht "alle noodzakelijke middelen" in te zetten om Amerikanen uit ICC-cellen te bevrijden.

Het ICC is op 1 juli in Den Haag van start gegaan en moet volgend jaar operationeel zijn. Het nieuwe hof krijgt bevoegdheid voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide (volkenmoord), net als de huidige VN-tribunalen. Het ICC moet echter uiteindelijk wereldwijde bevoegdheid krijgen, terwijl de huidige VN-strafhoven alleen over ex-Joegoslavië en Rwanda gaan.

Dat het ICC het principe "gelijke monniken, gelijke kappen" omarmt, wordt toegejuicht door mensenrechtenorganisaties en, naast Nederland, de meeste Westerse landen. Ook de voormalige Joegoslavische president Milosevic brak een lans voor het ICC, waar "niet alleen mensen uit kleine landen zullen moeten terechtstaan".

De Verenigde Staten, die de oprichting van het Joegoslavië- en het Rwanda-Tribunaal hadden gesteund, zijn echter fel gekant tegen het ICC omdat zij bang zijn dat er ooit Amerikanen zullen worden aangeklaagd.

Op de plannen voor de 'Den Haag-invasiewet' is in Nederland met verontwaarding gereageerd, door kamerleden en vanuit de burgerij. Menigeen vindt het ongepast om een bevriend land te bedreigen met de mogelijkheid van militair ingrijpen.

.

Nu in het nieuws