Leger zoekt kandidaat-officieren

Het Belgisch leger is dringend op zoek naar jonge officieren. Om het tekort - vooral binnen de gevechtseenheden - weg te werken, rekruteert het deze zomer 110 officieren in het aanvullend kader. Het gaat om 66 Nederlandstalige en 44 Franstalige kandidaat-officieren 'met talent' (m/v).

Daarnaast komt er nog een aparte procedure voor de aanwerving van apotheker en een klinisch psycholoog. De kandidaat-officieren moeten minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en mogen eind dit jaar niet ouder zijn dan 30 jaar. De krijgsmacht is immers vooral op zoek naar jonge officieren om het tekort binnen de land- en luchtmacht en de medische dienst op te vullen. Een kwart van het officierenkader is daar niet ingevuld. De toestand is bij de gevechtseenheden nog erger. Officieren van het aanvullend kader kunnen het in principe slechts tot commandant schoppen

Nu in het nieuws