Voorakkoord in metaalsector

Vakbonden en werkgevers in de metaalsector hebben een ontwerpakkoord voor een nieuwe cao voor 2001-2002 bereikt. Het akkoord voorziet in een verhoging van het minimumloon in de sector, een vermindering van de werktijd van 38 naar 37 uur, een verlenging van de opzegtermijn in het kader van de harmonisering van het bedienden- en arbeidersstatuut, evenals een clausule voor de werkveiligheid.

De vakbonden hebben ook een verbetering van de veiligheid, de hygiëne, de omgeving van de bedrijven en de stresstoestanden op het werk bereikt

Nu in het nieuws