Nederlandse minister herziet regeerakkoord

De Nederlandse minister van Economische Zaken, Herman Heinsbroek, wil het regeerakoord, een maand nadat het is opgesteld, nu al weer openbreken. De LPF-bewindsman zegt zaterdag in een interview met de Volkskrant het kabinet voor te stellen om al op korte termijn lastenverlichting te geven aan burgers en bedrijven. In het regeerakkoord is zo'n maatregel pas voorzien aan het eind van de kabinetsperiode, als er dan nog geld over is.

Belga

BR>

"Je zou ook de onroerendzaakbelasting volgend jaar al kunnen afschaffen in plaats van in 2005", aldus Heinsbroek. Ook oppert hij om het kwartje van Kok (een toeslag op de benzine) al in 2003 terug te geven, "of misschien nu meteen al". De minister wil met deze ingrepen de koopkracht van de burgers vergroten en daarmee de economie een duwtje in de rug geven. Heinsbroek is bereid hiervoor het begrotingstekort te laten oplopen. Ook dat is in strijd met het regeerakkoord.

VVD-Tweede Kamerlid Van Beek noemde het voorstel van Heinsbroek voor het Nederlandse Radio 1-journaal "erg onverstandig", omdat er geen geld voor is. "Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen". Ook vindt Van Beek dat Heinsbroek het niet kan maken om kort nadat hij zijn handtekening onder het regeerakkoord heeft gezet, datzelfde akkoord al weer open te breken. "Hij moet er gewoon voor zorgen dat de begroting er komt uit te zien zoals is afgesproken".

Nu in het nieuws