Vacatures steeds moeilijker ingevuld

Vorig jaar telde Vlaanderen vier keer zoveel werklozen als het aantal openstaande vacatures. In 1999 was dat nog 6,2 keer zoveel, in 1998 9,2 keer en in 1996 18. Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (KUL) op basis van gegevens van de VDAB. Door de steeds dalende werkloosheid wordt het dus steeds moeilijker om vacatures in te vullen.

BELGA

BR>

De steeds groeiende spanning op de arbeidsmarkt doet zich voor in alle Vlaamse regio's. Vlaams-Brabantse bedrijven kunnen nog steeds het moeilijkst hun vacatures invullen. De verhouding werklozen/vacatures bedroeg er in 2000 2,1 tegenover 2,9 in 1999. In West-Vlaanderen was er een afname van 4,5 tot 3, in Oost-Vlaanderen van 8,3 tot 4,9, in Antwerpen van 7,9 tot 5 en in Limburg van 10,8 tot 6.