Volgende maandag staking in grafische nijverheid?

Print
ACV en ABVV hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de grafische nijverheid. De onderhandelingen over een cao zijn er afgesprongen. De bonden zeggen dat de voorstellen van de werkgevers in de sector een "aanslag op de sociale verworvenheden" zijn. De stakingsaanzegging loopt af op 18 maart. Als er in de cao-onderhandelingen geen opening komt, zal de staking ingaan op maandag 19 maart.
BR>
Volgens de bonden stellen de werkgevers verregaande flexibiliteitseisen. Zo is er onder meer sprake van de mogelijkheid om zeven dagen op zeven te werken, en twee-ploegenwerk te organiseren tussen 4.00 en 24.00 uur zonder nachtvergoeding. Voorts willen de werkgevers de bestaande nachtvergoeding verlagen, meer flexibiliteit op sectorniveau (annualisering van de arbeidsduur), een verruiming van de tijdelijke werkloosheid (afschaffing van de werkweek) en een beperking van het syndicaal en educatief verlof.

.

Nu in het nieuws